In de veeleisende zakenwereld is stabiliteit een luxe die maar weinig bedrijven hebben. Dit geldt zeker voor sectoren die sterk afhankelijk zijn van fysieke aanwezigheid en persoonlijke diensten, zoals de wellnessindustrie. Een van de grootste lessen van de afgelopen jaren is het belang van financiële veerkracht. Voor wellnesscentra, die vaak op het scherpst van de snede opereren, is het extra belangrijk om reserves aan te leggen én te beleggen.

De harde les van de coronapandemie

De corona-uitbraak heeft ondernemingen over de hele wereld doen wankelen. Wellnesscentra werden bijzonder hard getroffen. Tijdens de lockdowns moesten veel van deze centra hun deuren sluiten of het aantal bezoekers beperken, waardoor inkomsten plotseling wegvielen en dit terwijl de vaste lasten gewoon doorliepen. Velen konden de druk niet weerstaan en gingen failliet. Wie wel reserves had, merkte dat deze sneller opdroogden dan verwacht. De pijnlijke realiteit van een volledige afhankelijkheid van de dagelijkse bedrijfsvoering werd dan ook duidelijk.

De kracht van diversificatie

Door een deel van de bedrijfsreserves te beleggen, kunnen wellnesscentra een buffer opbouwen voor onzekere tijden. Dit zorgt ervoor dat het wellnesscentrum niet volledig afhankelijk is van haar kernactiviteiten. Beleggingen kunnen variëren van aandelen en obligaties tot vastgoed en andere vormen van investeringen die over het algemeen een gestage groei kennen. Hierdoor kunnen deze ondernemingen niet alleen overleven in tijden van economische tegenspoed, maar ook floreren.

Risico kan, maar wees op je hoede

Sommige wellnesscentra kunnen ook meer risicovolle beleggingen overwegen, zoals Bitcoin. Dergelijke cryptomunten hebben een hoge mate van volatiliteit, waardoor zowel grote winsten als verliezen mogelijk zijn. Platformen als Immediate Momentum (te bereiken via de link https://immediatemomentum.nl/) dragen bij aan een beter handelsinzicht en helpen de risico’s enigszins te beperken. Maar zelfs dan blijft het een risicovolle markt.

Hoewel enig risico een goed idee kan zijn, is het belangrijk om slechts een beperkt percentage van de reserves aan dergelijke risico’s bloot te stellen. Natuurlijk brengt het beleggen van geld altijd risico’s met zich mee en het is belangrijk dat wellnesscentra dit doen met een goed begrip hiervan. Daarom is het verstandig om samen te werken met financiële adviseurs en beleggingsexperts. Deze professionals helpen om een evenwichtige en weloverwogen investeringsstrategie te ontwikkelen.

Starten met beleggen

Voor veel wellnesscentra zijn de financiële marges krap, waardoor ze niet nadenken over zaken als beleggen. Beginnen is echter vaak het moeilijkste van het hele verhaal. Allereerst is het cruciaal om een duidelijk overzicht te hebben van alle inkomsten en uitgaven. Door de boekhouding nauwgezet bij te houden en regelmatig financiële overzichten te bestuderen, kunnen wellnesscentra nagaan waar kosten kunnen worden bespaard. Deze besparingen, hoe klein ook, kunnen vervolgens direct worden toegewezen aan een reservefonds.

Vervolgens is het aan te raden om een vast percentage van de maandelijkse winst automatisch over te maken naar dit fonds. Hierdoor wordt het opbouwen van reserves een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Een deel van deze reserves kunnen liquide worden gehouden en een ander deel kan worden belegd. Het is aan te raden om te starten met investeringen die weinig risicovol zijn, zoals obligaties. Naarmate het fonds groeit, zijn ook andere investeringsopties te overwegen.